elearning-forum.ro
elearning-forum.ro   RESURSE   |   SOLUTII   |   SISTEME   |   EVENIMENTE   |   FORUM    
elearning-forum.ro > resurse > Bibliografie e-Learning

 

Bibliografie e-Learning

Achimas-Cadariu, A. Ghid practic pentru educatie la distanta. Bucuresti: Alternative, 1998.

AMTEC'97 - Indiana University. Visual Design Profiles: Making Sense of Web Sites Design Guidelines. 1997 [online] http://www.indiana.edu/~iirg/RESEARCH/ AMTEC/ universal.html

Association for Educational Communications and Technology - California. Design Guidelines and Consistency of Navigation Items. [online] http://www.coe.uh.edu/ courses/cuin7317/interface_design.html

Bell, R.T. Teoria si practica traducerii. Iasi: Polirom, 2000.

Bourdieu, P. Despre televiziune. Bucuresti: Meridiane, 1998.

Brielmaier, P. & Eberhard Worf. Ghid de tehnoredactare. Iasi: Polirom, 1999.

Bruner, J.S. Procesul educatiei intelectuale. Bucuresti: Stiintifica, 1970.

Carnoy M., L. Loop. Informatique et education: quel est la role de la recherche internationale? Rapport sur le Colloque Stanford - UNESCO, 10-13 mars 1989, Stanford University School of Education.

Cerghit, I. Metode de învatamânt. Ed. a III-a. Bucuresti: Didactica si Pedagogica, 1997.

Ciolac, M. Sociolingvistica scolara. Bucuresti: All, 1997.

Clarke A., M. Costello, T. Wright. The Role and Tasks of Tutors in Open Learning Systems. Cambridge, 1985.

Coman, C. Relatiile publice si mass-media. Iasi: Polirom, 2000.

Coman, M. Introducere în sistemul mass-media. Iasi: Polirom, 1999.

Dâncu, V.S. Comunicarea simbolica. Arhitectura discursului publicitar. Cluj-Napoca: Dacia, 1999.

Distance Education - An Introduction [online] http://www. distance-educator.com/portals/ research_deintro.html

Distance Education Training Council (DETC). Report. [online] http://www.detc.org/

Eisenberg, M.B. & Doug J. Computer Skills for Information Problem-Solving: Learning and Teaching Technology in Context. ERIC Clearinghouse on Information and Technology. 1996. [online] http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed392463.html

Engineering Outreach Staff - Idaho University. Distance Education at a Glance [online] http://www.uidaho.edu/ evo/dist1.html

EURYDICE - Reteaua de Informare despre Educatie în Comunitatea Europeana. Formarea continua a cadrelor didactice în Uniunea Europeana si în statele AELS/SEE. Bucuresti: Alternative, 1997.

Evans, T. & Nation, D. Changing University Teaching. Reflections on Creating Educational Technologies. London: Kogan Page, 2000.

Farrell, G.M. The Development of Virtual Education: A Global Perspective. În The Commonwealth of Learning. [online] http://www.col.org/virtualed/index.htm

Harry, K. Higher Education through Open and Distance Learning. London: Routledge, 1999.

Hart, B. Going the Distance: Designing and Delivering Distance Education Courseware. [online] http://www.iheats.org/distance_ed/fdpapers/1998/44.html U. of Southern Indiana, 1998.

Hoffman, B. (ed.) The Encyclopedia of Educational Tehnology. [online] http://edweb.sdsu.edu/eet/ Admin/Intro.html, U. of San Diego, 1998.

Huberman, A. M. Cum se produc schimbarile în educatie: Contributie la studiul inovatiei. Bucuresti: EDP, 1978.

Istrate, O. Educatia la distanta. Proiectarea materialelor. Botosani: Agata, 2000.

James, D. (ed.) Design Methodology for a Web-based Learning Environment. [online] http://www.lmu.ac.uk/ lss/staffsup/desmeth.html, Educational Development Services, 1998.

Joly, M. Introducere în analiza imaginii. Bucuresti: All, 1998.

Kirkley E. & Kirkley S. Interaction Design. Indiana, 1995 [online] http://www.indiana.edu/~iirg/ARTICLES /multimedia/ interactionDesign_MM.html

Landsheere, G. De Formation des enseignants a l'EAO: vers un controle de qualite des didacticiels, în Education permanente, no.70-71, 1985.

Maly, K. et alii. Use of Web Technology for Interactive Remote Instruction. [online] http://www.cs.odu.edu/ ~tele/iri/publications/paper6_98.html, Old Dominion University, 1998.

McClintock, R. Renewing the Progressive Contract with Posterity: On the Social Construction of Digital Learning Communities. [online]

McLuhan, M. Galaxia Gutenberg. Bucuresti: Politica, 1975.

McLuhan, M. Mass-media sau mediul invizibil. Bucuresti: Nemira, 1997.

Miege, B. Societatea cucerita de comunicare. Iasi: Polirom, 2000.

Ministerul Educatiei Nationale. OM 3354/25.02.1999. Anexa: Regulamentul privind Învatamântul Deschis la Distanta în Universitati.

Muresan, P. Culoarea în viata noastra. Bucuresti: Ceres, 1988.

Neacsu, I. Instruire si învatare. Bucuresti: Stiintifica, 1990.

Neacsu, I. Metode si tehnici de învatare eficienta. Bucuresti: Militara, 1990.

Nielsen, J. Web Design. [online] http://www.useit.com/, Alertbox, 2000.

Noveanu, E. Navigarea pe Internet. Primii pasi catre un demers constientizat. [online] http://pedagogica.gq.nu/ resurse/disted/constient.htm, POL, 2000.

Owston, R.D. Professional development in transition: A Canadian provincial case study, în Journal of Computer Assisted Learning, vol.11, no.1/March 1995, Dorchester.

Pelgrum, W.J. Cercetarea internationala despre utilizarea calculatoarelor în învatamânt, în Perspective, vol.XXII, nr.3 (83), 1992.

Roeves, T.C. Text Design Guidelines. 1994 [online] http:// mime1.marc.gatech.edu/MM_Tools/TDG.html

Roventa-Frumusani, D. Semiotica, societate, cultura. Iasi: Institutul European, 1999.

Saba, F. Distance Education: An Introduction. San Diego, 1999 [online] http://www.distance-educator.com/portals /research_deintro.html

Sakamoto, T. & Gardner, J. Information in teacher education in Japan, în Journal of Computer Assisted Learning, vol.11, no.1/March 1995, Dorchester.

Silverstone, R. Televiziunea în viata cotidiana. Iasi: Polirom, 1999.

Slama-Cazacu, T. Psiholingvistica - o stiinta a comunicarii. Bucuresti: All, 1999.

The California Distance Learning Project (CDLP) [online] http://www.otan.dni.us/cdlp/

Thorpe, M. Evaluating Open & Distance Learning. London: Longman, 1995.

University of Illinois. Teaching at an Internet Distance: The Pedagogy of Online Teaching and Learning. [online] http://www.vpaa.uillinois.edu/tid/report/tid_report.html, 1999.

Vattimo, G. Societatea transparenta. Constanta: Pontica, 1995.

elearning-forum.ro > resurse > Bibliografie e-Learning
eLearning-forum.ro © Institutul de Stiinte ale Educatiei, 2003-2006
Partener educațional: Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație
Întretinere si suport tehnic: Editura Agata ®