elearning-forum.ro
elearning-forum.ro   RESURSE   |   SOLUTII   |   SISTEME   |   EVENIMENTE   |   FORUM    
elearning-forum.ro > resurse > Evaluarea activitatilor de tutorat si suport

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea de suport tutorial este cea mai expusa, susceptibila de a obtine raspunsul "Prea putin furnizata" la orice evaluare. În vederea obtinerii unor rezultate reale, demersurile evaluative trebuie sa îi acorde o atentie speciala.

4.1. Evaluarea activitatilor de tutorat si suport

Olimpius Istrate
cercetator asociat, Institutul de Stiinte ale Educatiei
olimpius.istrate [at] tehne.ro

În cadrul unui proiect de cercetare al Universitatii Deschise din Marea Britanie, ce urmarea aprecierea activitatilor desfasurate în programele de educatie la distanta, a fost aplicat un chestionar pe un esantion de peste 5.000 de studenti. Chestionarul foloseste o scala de 5 puncte si vizeaza atitudinea cursantilor fata de componentele principale ale programului.

  Foarte mult Mult Potrivit Putin Prea putin Non raspuns
Componente % % % % % %
Materialele de curs (incluzând materialele suport suplimentare) 2 17 76 5 0 1
Timpul alocat unei unitati de instruire 2 11 70 12 2 3
Suport tutorial 0 1 58 29 10 1
Kelly si Swift, 1993

Dintre cele trei mari componente vizate, activitatea de suport tutorial este cea mai expusa, susceptibila de a obtine raspunsul "Prea putin furnizata" la orice evaluare. De aceea, în vederea obtinerii unor rezultate reale asupra activitatii desfasurate, demersurile evaluative trebuie sa îi acorde o atentie speciala.

Rolul tutorului din perspectiva cursantilor

Pentru aprecierea rolului tutorului din perspectiva cursantilor, detaliat pe activitati specifice, se poate aplica un chestionar în prima parte a programului de instruire. Centralizat, acesta ofera o imagine asupra aspectelor ce pot fi ameliorate:

  Mai mult suport Nu foarte necesar
Tip de ajutor din partea tutorului % %
Analiza erorilor si minusurilor în rezolvarea temelor/ sarcinilor de lucru individuale    
Explicatii - cum ar fi trebuit sa arate lucrarea    
Identificarea clara a aspectelor pozitive ale propriei lucrari    
Clarificarea continuturilor dificile din materialele de curs    
Largirea perspectivei asupra subiectelor abordate în cadrul materialelor de curs    
Analiza/ feedback în privinta progresului propriu în asimilarea unui subiect    
Încurajari din partea tutorului    
Sfaturi privind metodele de abordare a unui subiect si a unei sarcini individuale    
Detalierea cerintelor unei sarcini de lucru individuale/ în colaborare    
Integrarea unui subiect în tematica generala a cursului    
Ajutor în pregatirea examenului final    
Dezvoltarea aptitudinilor proprii pentru activitati ulterioare cursului    
Consiliere privind stilul de învatare    
Ajutor în identificarea punctelor tari si depasirea minusurilor din perspectiva activitatilor desfasurate ca student    
Ajutor în privinta ritmului de învatare si stabilirii prioritatilor    
Perceptia studentilor asupra suportului oferit de tutor

Un chestionar aplicat într-o cercetare asupra programelor de educatie la distanta din cadrul Universitatii Deschise din Marea Britanie evidentiaza faptul ca studentii valorizeaza foarte mult activitatea de suport tutorial luata ca întreg, ca si componenta în cadrul procesului de formare:

  Acord total Acord Indecis Dezacord Dezacord total Non raspuns
Atitudini % % % % % %
În afara de notarea si comunicarea rezultatelor lucrarilor pe parcursul programului, nu am nevoie de alt contact cu tutorul 2 5 14 36 41 2
  8*   77*  
Ajutorul oferit de tutor în problemele proprii pe parcursul cursului nu poate fi furnizat de nimeni altcineva din institutie 23 46 11 14 3 3
  68*   17*  
Un tutor bun poate face un curs bun; un tutor nepregatit poate strica totul 34 32 15 11 3 4
  67*   14*  
Unele aspecte din materialul de curs nu pot fi întelese decât cu ajutor din partea unui tutor 13 45 20 14 13 6
  58*   17*  
Reducerea ajutorului din partea tutorului ar conduce la scaderea abilitatii mele de a face fata cursurilor 14 31 20 22 9 3
  45*   31*  
Fara ajutorul unui tutor, probabil as fi abandonat cel putin un curs la care am întâmpinat probleme 10 15 10 33 27 6
  25*   59*  
Fara furnizarea de suport tutorial, institutia si-ar pierde din credibilitate 28 40 11 11 3 8
  68*   14*  
* Procentele sunt rotunjite prin adaos sau prin scadere, dupa caz
Swift si Kelly, 1993. Aprecierile studentilor asupra rolului tutorului si tutoratului în general

 
 
 
Cursantii asteapta un feedback si performantele acestora depind de calitatea feedbackului oferit.

Cum se evalueaza feedback-ul oferit cursantilor

Printre activitatile considerate prioritare pentru un tutor si care constituie frecvent obiect al evaluarilor, feedbackul oferit cursantilor poate fi detaliat si analizat pe mai multe planuri. În primul rând se poate face o masurare de tip cantitativ a raspunsurilor la problemele cursantilor. Se consemneaza rata de raspunsuri per probleme, volumul de informatii cuprins în raspuns, intervalul de timp dintre solicitarea ajutorului si raspunsul tutorului, precum si daca studentul revine ulterior cu aceeasi problema. Calitativ, se poate realiza o analiza prin sondaj a adecvarii raspunsurilor oferite si o reevaluare a lucrarilor cursantilor pentru a stabili competenta tutorului în masurare si apreciere prin note.

Sau, pentru a evita consumul de timp si resurse, reevaluarea notarii poate fi înlocuita cu un sistem de calcul statistic. Sistemul de la Open University pentru verificarea indulgentei/ severitatii în notare porneste de la premisa corespondentei între ecuatia ce descrie variatia notelor în sistemul traditional si norma pentru variatia notelor acordate de tutori pentru activitatile studentilor la distanta. Procentele de note A, B, C, D, F date de fiecare tutor grupului propriu pe parcursul anului se compara cu distributia notelor si abaterea standard observata la nivel national în învatamântul superior conventional. Acest sistem furnizeaza un indicator pentru nivelul de încredere, dar, ca orice indicator statistic de performanta, nu poate fi interpretat întotdeauna cu semnificatia stricta pe care o ofera. În plus, numarul cursantilor alocati unui tutor poate fi extrem de redus în unele sisteme de formare la distanta, si nu se poate presupune ca acest grup reprezinta o distributie normala a performantelor relativ la un anumit curs. În acest ultim caz, se recomanda o discutie initiala a tutorilor în care stabilesc expectantele pentru lucrarile/ eseurile studentilor, apoi, pe parcursul anului, se cere ca fiecare nota acordata de tutor sa fie însotita de o fisa explicativa.

Desi aprecierea prin note a activitatilor cursantilor este importanta, scopul acestor aprecieri este mult mai larg, integrându-se în demersul global de suport oferit de tutor. Corelativ, sunt cazuri de programe de educatie la distanta unde evaluarea de parcurs lipseste. Oricum, cursantii asteapta un feedback si performantele acestora depind de calitatea feedbackului oferit.

  Importanta acordata fiecarui item
Foarte important Moderat De mica însemnatate
Atribute ale comentariilor furnizate de tutor % % %
Analiza si explicatii clare ale cauzelor performantelor reduse 78 17 4
Critica constructiva - comentarii încurajatoare 68 25 6
Comentarii detaliate ale criteriilor de notare 52 30 16
Analiza a progresului general si a câtorva etape de pe parcursul anului 33 33 31
Kelly si Swift, 1993

Data fiind necesitatea suportului (calitativ si cantitativ) oferit în cadrul programelor de educatie la distanta, aceasta componenta este o arie importanta pentru monitorizare si evaluare. Evaluarea suportul tutorial se realizeaza în principal prin aplicarea unor chestionare cursantilor, de tipul celor descrise mai sus, însa se poate dovedi utila o verificare a respectarii normelor profesionale de catre tutori.

Criteriile folosite pentru aprecierea eficacitatii sprijinului acordat în parcurgerea unui curs la distanta depind în mod natural de tipul de rezultate asteptate si de dificultatea continutului. Exemplul de mai jos încearca sa surprinda un evantai de criterii posibile ce pot fi folosite în monitorizarea notarii studentilor:

Feedbackul oferit de tutor poate fi evaluat din perspectiva:
Eficienta: - ofera feedback studentilor în timpul optim prevazut de sistem
- comentariile sunt pe întelesul studentilor
- consemneaza notele si comentariile asociate în catalog
Notare: - precisa / indulgenta / severa
- utilizare corecta a baremelor de notare
Relatia cu cursantul: - ton prietenos si empatic
- comentarii încurajatoare
- încurajarea apelarii la suport tutorial pentru probleme ulterioare
Apreciere generala a activitatii cursantului: - valorizarea/ pretuirea performantelor
- motivarea notelor
- sugestii de ameliorare
- aprecierea progresului global în parcurgerea unui curs
Detalierea comentariilor: - corectarea fiecarei erori
- sugestii asupra modului de abordare
- sugestii asupra paginilor si sectiunilor ce trebuie reluate
- evidentierea aspectelor pozitive
- comentarii asupra irelevantei unor aspecte din temele cursantului
- indicarea materialelor suplimentare cursului pentru dezvoltarea unor idei exprimate de cursant

 
 
 
Activitatea de suport tutorial este strâns conditionata de factorii de personalitate.

Autoevaluarea tutorului

Performanta tutorului este una dintre cele mai dificile arii de evaluare si ameliorare, datorita, pe de o parte, varietatii problemelor întâmpinate de cursanti si, pe de alta parte, specificului activitatii de suport tutorial - strâns conditionata de factorii de personalitate. Un pas dezirabil în aceasta directie îl constituie analiza de catre tutorii însisi a formularelor de feedback de la cursanti. Aceste formulare - anonime - sunt completate la finalul primelor secvente de instruire. O structura posibila este alcatuita din lista caracteristicilor dezirabile atribuite tutorului, care sunt considerate pe doua nivele: general valabil (pentru a stabili importanta tipului de suport/ interactiune pentru cursant) si aplicate propriului tutor:

 
1 2 3 4 5 6 Caracteristica / trasatura 1 2 3 4 5 6
Importanta generala a caracteristicii   Se aplica tutorului de la grupa mea
            a. Claritatea explicatiilor            
            b. Entuziasm pentru subiectele de continut            
            c. Stimularea judecatii personale            
            d. Organizare eficienta            
            e. Stimularea eficienta a discutiilor de grup            
            f. Calitatea canalului de comunicare folosit            
            g. Rezolvarea problemelor specifice pe care le întâmpin            
            h. Încurajarea tuturor cursantilor în cadrul discutiilor de grup            
            i. Ma încurajeaza sa contribui la sesiunile de lucru comune            
            j. Promptitudinea raspunsurilor            
            k. Explicatii clare în privinta erorilor            
            l. Încurajari individuale            
            m. Disponibilitate            
Mary Thorpe, 1988

Directa implicare a tutorilor în evaluare nu include necesar aplicarea unor chestionare; se poate realiza în cadrul activitatilor comune cu cursantii, sau prin discutii cu ceilalti tutori (sau consilieri si administratori tehnici, unde este cazul). Ameliorarea activitatii tutoriale într-un program de educatie la distanta implica o monitorizare a calitatii suportului oferit tuturor cursantilor si o evaluare continua din partea tutorilor a interactiunilor cu un grup de studenti. Esenta tutorialelor trebuie sa ramâna receptivitatea la problemele cursantului, promptitudinea si calitatea raspunsurilor oferite, ceea ce necesita nu doar evaluare de sistem, ci si autoevaluarea continua a tutorului.

elearning-forum.ro > resurse > Evaluarea activitatilor de tutorat si suport
eLearning-forum.ro © Institutul de Stiinte ale Educatiei, 2003-2006
Partener educațional: Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație
Întretinere si suport tehnic: Editura Agata ®