elearning-forum.ro
elearning-forum.ro   RESURSE   |   SOLUTII   |   SISTEME   |   EVENIMENTE   |   FORUM    
elearning-forum.ro > resurse > Evaluarea materialelor de curs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea materialelor de curs nu este sinonima cu evaluarea cursului.

4.2. Evaluarea materialelor de curs

Olimpius Istrate
cercetator asociat, Institutul de Stiinte ale Educatiei
olimpius.istrate [at] tehne.ro

Scopul pentru care furnizorii de programe de educatie la distanta monitorizeaza si evalueaza materialele de curs depinde în mare masura de gradul în care acestia au control asupra acestor continuturi si de intentia elaborarii ulterioare de cursuri. Însa chiar si atunci când continuturile nu se pot modifica pe parcurs, din motive financiare sau tehnice, monitorizarea simpla a reactiilor si opiniilor cursantilor poate avea ca rezultat o activitate de suport al învatarii îmbunatatita pentru seriile viitoare de studenti. În plus, cunoasterea deficientelor de structura si grad de interactiune cu materialul de curs la distanta conduce la o adaptare a mediului de transmitere a cunostintelor, folosindu-se diverse oportunitati tehnice pentru a suplini aceste minusuri.

În majoritatea sistemelor de educatie la distanta, producerea cursului si transmiterea lui la distanta apartin de compartimente diferite sau chiar constituie responsabilitatea unor institutii separate. În consecinta, evaluarea cursului are loc la nivelul componentei de furnizare la distanta a materialelor de curs si a celei de suport tutorial si/sau tehnic, iar mare parte dintre rezultatele evaluarii constituie baza pentru ameliorari la nivelul de design al instruirii si elaborarea continuturilor.

Premisele de plecare în evaluarea materialelor de curs rezida într-o clarificare terminologica: un curs la distanta este un proces de interactiuni cursant - materialele puse la dispozitia sa, cursant - facilitati oferite în cadrul sistemului, cursant - tutor/ consilier/ manager de curs. Desigur, produsul (materialul de curs) este punct de referinta, invocat mereu în cadrul celorlalte interactiuni, însa nu epuizeaza experientele studentului în procesul de învatare si astfel, evaluarea materialelor de curs nu este sinonima cu evaluarea cursului.

Însa evaluarea materialului pus la dispozitia cursantului nu poate fi rupta de contextul cursului. Un exemplu de producere si dezvoltare a unui curs la distanta clarifica cadrul pentru evaluarea materialelor:

  Etape ale dezvoltarii cursului Obiective Persoane implicate Metode posibile/ materiale ce pot fi utilizate în evaluare
PRODUCEREA CURSULUI
1. Designul instruirii. Proiectarea cursului. - stabilirea scopurilor, continuturilor si strategiei StaffAutori de curs
Tutori si/ sau consilieri
Rapoarte/ sugestii ale expertilor, membrilor echipei, sponsorilor sau beneficiarilor
2. Elaborarea materialele în forma finala - pilotarea cursului Manager/ administrator de curs
Autori de curs
Tutori/ consilieri
Administrator tehnic
Testare
Simulare
PREZENTAREA CURSULUI
3. Curs studiat anual de serii de studenti. Unitatile de curs ramân în mare neschimbate; ghidul de studiu, materialele suport si bibliografia, sarcinile de lucru individuale si în colaborare, examinarile finale - sunt adesea modificate în fiecare an. - dezvoltarea strategiei de evaluare a performantelor
- identificarea problemelor întâmpinate d cursanti
- adaptarea suportului tutorial necesar studentilor
Manager/ administrator de curs
Tutori/ consilieri
Feedback de la cursanti
Raspunsurile tutorilor
Rapoartele tutorilor
Cataloage
REFACEREA CURSULUI
4. Reluarea etapei 1., în timp ce cursul "vechi" înca mai este utilizat - stabilirea si introducerea modificarilor necesare Manager de curs
Autori de curs
Tutori
Analiza documentelor
Cercetare
Adaptare dupa o schema de producere si dezvoltare de cursuri la UK Open University - apud Thorpe, 1993

Datele privind performanta cursantilor, incluzând rata de realizare a sarcinilor de lucru individuale reprezinta una dintre cele mai clare zone în demersul de evaluare a materialului de curs. Monitorizarea continua a modului în care studentii îsi alcatuiesc temele, furnizeaza un indicator relevant, care poate fi corelat cu continuturile de la respectiva secventa de învatare.

elearning-forum.ro > resurse > Evaluarea materialelor de curs
eLearning-forum.ro © Institutul de Stiinte ale Educatiei, 2003-2006
Partener educațional: Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație
Întretinere si suport tehnic: Editura Agata ®